Aktualności

BASEN W PIASECZNIE wchodzi w fazę realizacji.

BASEN W PIASECZNIE wchodzi w fazę realizacji.

| autor:

Projekt basenu w Piasecznie jest rozwinięciem koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym w 2020 roku organizowanym przez Gminę Piaseczno przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich. Podstawowym założeniem projektu było stworzenie budynku o formie pawilonu parkowego, który w swojej istocie odbiegał będzie od komercyjnego wizerunku charakterystycznego dla tego typu obiektów.

Swoją pracę w ramach tego projektu rozpoczęliśmy jeszcze pod koniec 2020 roku, przygotowując wielobranżową koncepcje elementów przeszklonych i drewnianych okładzin zewnętrznych dla pracowni architektonicznej P2PA. Powierzone nam zaufanie i bardzo dobra, skuteczna współpraca zaowocowała rozwiązaniami wpisującymi się w charakter i klimat obiektu.

Bryła budynku została zaprojektowana jako wycofana względem sąsiadujących ulic co umożliwia stworzenie krajobrazowego buforu podkreślającego charakter pawilonu. Kompozycja została oparta o przesunięcie głównych kubatur (hali basenu sportowego oraz rekreacyjnego) kształtując dwa patia wydzielone trejażami, które stanowić będą formę przejścia między przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną budynku. W stworzonych w tej sposób enklawach zaprojektowana została zieleń wpływająca nie tylko na gradację stref otaczających budynek, ale kształtująca również atmosferę w jego wnętrzach. Dostęp do tych stref zapewniony jest między innymi poprzez szerokie na 2 metry i wysokie na 4 metry przeszklone drzwi przesuwne.

Wszelkie rozwiązania projektowe kształtowane były z naciskiem na minimalizację wpływu obiektu na środowisko naturalne. Pod tym kątem na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja budynku, która zaprojektowana została z elementów z drewna klejonego oraz innowacyjnej technologii CLT – drewna klejonego krzyżowo. Dążąc do homogeniczności rozwiązań naturalne drewno zastosowano również w systemie wykończeń akustycznych oraz na elewacji budynku. Spójność materiałowa wprowadza harmonię we wnętrzach oraz kształtuje ich unikatowy, naturalny charakter spójny z krajobrazem projektowanego założenia.

Docelowo ALTRO PROJEKT brało udział w przygotowaniu projektu budowalnego jak i technicznego - wykonawczego, w których na szczególną uwagę (oprócz wspominanych wyżej drzwi przesuwnych) zasługują także wielkogabarytowe przeszklenia wewnętrzne, czy wysokie, ponad 4 metrowe, fasady zewnętrzne.

Gmina Piaseczno jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na budowę.


Zleceniodawca, główny projektant: P2PA Sp. z o.o.

Inwestor: Gmina Piaseczno

Materiały dzięki uprzejmości P2PA Sp. z o.o.