Oferta

ALTRO PROJEKT jest technicznym biurem doradztwa fasadowego specjalizującym się w kompleksowej obsłudze prac elewacyjnych w zakresie projektowania, doradztwa i nadzoru.

Szeroka oferta umożliwia elastyczne dopasowanie się do technicznych wymagań architektów, oczekiwań inwestorów i wykonawców. Wieloletnie doświadczenie pomaga nam sprostać nawet najbardziej wyszukanym zadaniom postawionym przez naszych Klientów.

Staramy się ułatwić wszystkim grupom biorącym udział w realizacji prac elewacyjnych sprawne, profesjonalne i kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym.

Oferujemy

Jako techniczne, inżynierskie biuro, specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prac elewacyjnych w zakresie projektowania, doradztwa i nadzoru.

Projektowanie

Wykonywanie pełnego zakresu projektów technicznych - od koncepcji i dokumentacji przetargowej, po projekty wykonawcze i warsztatowe wraz z zamówieniami.

 • ustalanie istotnych, funkcjonalnych i technicznych uwarunkowań w zakresie statyki, fizyki budowli, akustyki, ochrony przeciwsłonecznej, ochrony przeciwpożarowej, zagadnień bezpieczeństwa
 • wykonywanie obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji szklanych
 • wykonywanie Specyfikacji świadczeń oraz definiowanie warunków technicznych dla prac elewacyjnych
 • opracowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych, branżowych oraz warsztatowych i montażowych
 • sprawdzanie oraz ocena zgodności rozwiązań z Normami oraz Prawem Budowlanym
 • optymalizacja rozwiązań elewacyjnych w aspekcie ekonomicznym, przy zachowaniu stawianych technicznych wymagań. Przedstawianie rozwiązań poprawnych technicznie i równorzędnych jakościowo pozwalających na redukcję kosztów

Doradztwo

Wspomaganie szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania i realizacji elewacji na różnych etapach projektu.

 • doradztwo i konsultacje w zakresie stosowania najnowszych technologii elewacyjnych
 • pomoc przy wprowadzaniu skomplikowanych technologii
 • optymalizacja rozwiązań elewacyjnych w aspekcie ekonomicznym, przy zachowaniu stawianych technicznych wymagań. Przedstawianie rozwiązań poprawnych technicznie i równorzędnych jakościowo pozwalających na redukcję kosztów
 • sprawdzanie oraz ocena zgodności rozwiązań z Normami oraz Prawem Budowlanym
 • organizacja trudnych przedsięwzięć budowlanych
 • uzyskiwanie opinii ITB i innych instytutów
 • uzyskiwanie uzgodnień BHP, p.poż
 • sprawdzanie i weryfikacja poprawności projektów w zakresie statyki, fizyki budowli, akustyki, ochrony przeciwsłonecznej, ochrony przeciwpożarowej, zagadnień bezpieczeństwa
 • weryfikacja i techniczna ocena projektów technicznych, warsztatowych i montażowych
 • współudział w procesie przetargowym w celu wyłonienia wykonawcy prac elewacyjnych
  • kwalifikacja wstępna, przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej w celu dokonania oceny i selekcji firm
  • sporządzenie Zapytania Ofertowego, zebranie i ocena ofert, negocjacje techniczne z Oferentami

Nadzór

Kontrolowanie przebiegu realizacji faz projektu, nadzór nad robotami budowlanymi, sporządzanie technicznych opinii rozwiązań elewacyjnych.

 • nadzór rozwiązań w zgodzie z Normami oraz Prawem Budowlanym
 • kontrola dotrzymania harmonogramu prac
 • kontrola kosztów
 • przeprowadzanie okresowych kontroli prac warsztatowych w zakładzie wykonawcy elewacji pod względem terminowym i jakościowym
 • nadzór oraz kontrola prac montażowych
 • kontrola terminów w odniesieniu do uzyskania pozwoleń i dopuszczeń (np. Opinii ITB)
 • udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających
 • udział w próbach instalacji i rozruchach
 • współudział w odbiorze technicznym
Altro Projekt - Oferta