Aktualności

Modelowanie 3D w obliczeniach termicznych fasad

Modelowanie 3D w obliczeniach termicznych fasad

| autor:

Przy projektowaniu fasad przeszklonych, jedną z kluczowych kwestii jest analiza termiczna. Wprowadzenie odpowiedniego przeszklenia, izolacji termicznej i efektywnego systemu wentylacji jest niezbędne, aby zminimalizować straty cieplne i utrzymać stabilną temperaturę wewnętrzną – ale czy to wystarczy ?

Fasady przeszklone stały się nieodłącznym elementem nowoczesnej architektury, wprowadzając do budynków naturalne światło i zapewniając spektakularne widoki na otoczenie. Jednakże, aby osiągnąć optymalny komfort termiczny i energooszczędność w budynkach, konieczne jest zrozumienie i spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących termiki fasad szklanych oraz minimalizacji mostków termicznych.

W kontekście analiz termicznych fasad przeszklonych koncentrujemy się na dokładnym modelowaniu zachowania cieplnego struktury. W pierwszym rzędzie, ocenia się wartość U-współczynnika, który określa zdolność fasady do przewodzenia ciepła. Szczególnie krytycznym elementem fasad przeszklonych są tzw. „mostki termiczne”. To miejsca, gdzie przegroda cieplna jest zakłócona przez elementy konstrukcyjne, takie jak stalowe profile czy łączenia. Dla inżynierów, eliminacja lub minimalizacja wpływu mostków termicznych jest priorytetem, ponieważ mogą one znacząco obniżyć efektywność energetyczną przegrody i budynku.

Wpływ mostków termicznych analizujemy w detalu, przy pomocy dedykowanych programów obliczeniowych, również w układach trójwymiarowych. Programy te pozwalają na dokładne analizy elementów konstrukcyjnych i określenie ich wpływu na termikę fasady. To umożliwia opracowanie rozwiązań projektowych, które minimalizują straty cieplne w obszarach mostków termicznych.

Zaawansowane narzędzia inżynierskie umożliwiają nam dokładniejsze badanie termiki fasad, co jest kluczowe dla zapewnienia optymalnego komfortu termicznego i efektywności energetycznej w nowoczesnych budynkach. Dzięki symulacjom numerycznym i technologiom 3D możemy modelować zachowanie cieplne fasad w różnych warunkach klimatycznych, co pozwala na projektowanie fasad przeszklonych bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku.