techniczne biuro doradztwa fasadowego
PL 02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 23C lok. 118
t: +48 22 848 22 12
f: +48 22 848 22 14
NIP PL 865-171-95-70
REGON 830453265
UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 01.05.2013r.
ALTRO PROJEKT jest technicznym biurem doradztwa fasadowego specjalizującym się w kompleksowej obsłudze prac elewacyjnych w zakresie projektowania, doradztwa i nadzoru.

Firma ALTRO PROJEKT została utworzona we wrześniu 2009r.

Firma prowadzona jest przez Krzysztofa Brodaczewskiego, który działa w branży elewacyjnej jako projektant i konsultant od 1996 roku, współprowadząc w okresie 2002 – 2009 firmę Intro Projekt.

Doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu prestiżowych inwestycji w kraju i zagranicą jest gwarancją spełnienia oczekiwań Klientów firmy, a budowanie partnerskich relacji z naszymi Klientami jest jednym z kluczowych celów naszej firmy.

Zespół składa się z wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszonych w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Oprócz kompetencji i fachowości firma stawia na solidność, skuteczność, a organizacyjnie na dobrą atmosferę w pracy bo to zespół stanowi o sile naszej firmy.

Firma posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Projektanta:
- 1.000.000 PLN na jedno Zdarzenie dla Szkód Osobowych, Rzeczowych i Majątkowych
- 1.000.000 PLN na wszystkie Zdarzenia dla Szkód Osobowych, Rzeczowych i Majątkowych

mgr inż. Krzysztof Brodaczewski
ALTRO PROJEKT

Copyright © 2012 ALTRO PROJEKT Wszystkie prawa zastrzeżone

PL EN DE RU